Regulamin sklepu

I.      Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem sklep.inzynieriabiegania.pl prowadzony jest przez firmę
  Inżynieria biegania Dawid Malina
  ul. Księdza Szwedy 7b/10
  44-207 Rybnik
  NIP: 642-311-40-85
  REGON: 36335379
  e-mail: sklep@inzynieriabiegania.pl
  telefon: 510 509 378
  nr rachunku bankowego: PL70 1140 2004 0000 3702 7603 4279
  określaną dalej jako „Sprzedawca”.
 2. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.

II. Realizacja zakupów i metody płatności

 1. Na etapie składania zamówienia jest możliwość założenia konta w naszym sklepie internetowym. Jednak w celu kupna oferowanych produktów nie ma potrzeby rejestracji.
 2. Warunkiem dokonania zakupów jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez kupującego przycisku „kupuję i płacę”.
 4. Sprzedawca honoruje jako metodę płatności:
  • szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  • zwykły przelew bankowy (zamówienie zostanie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie).
 5. Po dokonaniu płatności, sprzedawca wystawi użytkownikowi paragon albo (na jego żądanie) paragon z NIP lub rachunek imienny drogą mailową.
 6. Bon na usługi oferowane przez Inżynierię biegania Dawid Malina ważny jest przez okres 12 miesięcy od jego zakupu. W uzasadnionych przypadkach, sprzedający może wyrazić zgodę na późniejsze zrealizowanie bonu.
 7. W celu realizacji bonu, należy skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia weszli w posiadanie przedmiotu umowy. Jeżeli w tym czasie bon podarunkowy obejmujący świadczenie wskazanych w jego treści usług zostanie zrealizowany, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący powinien poinformować przedsiębiorcę (pełne dane wskazane w punkcie I regulaminu) o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odesłanie rzeczy powinno nastąpić na adres wskazany w punkcie I regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy wykorzystaniu takich samych metod płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje można wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną. Dane do wysyłki wskazane są w punkcie I regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane kupującego oraz opis reklamacji.
 3.  Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia przesłane zostanie na adres, z którego wysłana została reklamacja (chyba że kupujący wskaże inny adres).

V. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.inzynieriabiegania.pl przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przez sprzedawcę poprzez ich podanie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedawcę oraz przez firmę kurierską, jeśli takowa została wybrana podczas składania zamówienia.
 4. W każdej chwili użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
 5. Sprzedawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin w zmienionej wersji udostępniony zostanie na stronie internetowej sklep.inzynieriabiegania.pl najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 roku.